Tag Archives: Ayisien

Langaj ki Itil

Mwen pa ase konsistan nan fason mwen itilize langaj pou plonje nan yon diskou sou gramè oū lengwistik.  Malgre, mwen konnen bien aprè yon ti moman sou blòg sa w’ap reyalize rapidman ke mwen pa ekri yon langaj ni tradisionèl … Continue reading

Posted in Opinion | Tagged , , , | Leave a comment