Tag Archives: Barack Obama

Obama ak Raúl Deklare Match Nil

Men sa nou tande. Kanmèm ou deja jwenn okazion pou medite sou devlopman resan antre Etazini avèk Kiba tou. Aparanmman, rankont ań Afrik di Sid la pa t’ senpleman pou teyat. Nou tande nouvèl ki di, « Kounia Kiba ouvè pou biznis ». Pou presize, yo … Continue reading

Posted in Nouvèl | Tagged , , , | Comments Off on Obama ak Raúl Deklare Match Nil

Obama Met’ Mėn nan Mėn Raúl

Pandan vèy pou antèman defen Nèson Mandela an Johannesburg, Afrik di Sid, Prezidan Barack Obama bay Prezidan Raúl Castro Ruz lanmen.  Omwen se sa fotograf sa yo endike.  Si yo pare pou chante, « pa gen anyen k’ serie, an n … Continue reading

Posted in Nouvèl, Opinion | Tagged , , | Leave a comment