Tag Archives: Dener Ceide

Mwen Anvi Viv

Se vre, tout jenerasion gen problèm pa yo. Malgre sa, krè m frè-m oū sè-m, ou te kreye pou viv nan tan pa-w la, e ou kapab fè l. Anverite m’ap di w, ou kalifie pou moman sa. Si ou … Continue reading

Posted in Opinion | Tagged , , , | Comments Off on Mwen Anvi Viv

Heartbreak and Misery

Kè Kraze ak Mizè Pä disip (Orij. Jealous, de Labrinth) Prezante: Gazzman Couleur ak Dener Ceide i Mwen jalou pou lapli. Lè m wè l tonbe sou po-w, li nwi m. Paske l rive kot’ mėn-m pa t’ janm’ rive. … Continue reading

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Heartbreak and Misery