Tag Archives: dola

Li Pran Lajan Zanmi

Asire ke ou gen kèlke goud nan pòch ou, e ou sou kontròl yon mannèv ki kapab garanti w kèlke dola an plis. Li bon lè w gen lajan. Li senpleman mal si w kite l kontrole w. Sou tè … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , , , , | Leave a comment