Tag Archives: esperans

Mwen Swete ou Jwa

Posted in Bagay | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Mwen Swete ou Jwa

Kris nan Ou

Richès mistè glorièz la: Kris nan ou, esperans de la glwa (Kolosien 1:27).

Posted in Bagay | Tagged , , , , | Comments Off on Kris nan Ou

Konfians

Se materièl pou bagay youn espere. Se evidans pou kichoy sans yo pa kabab pèsevwa (Ebre 11:1). SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Bagay, Medite | Tagged , , , | Comments Off on Konfians