Tag Archives: espò

Yon Segond Ase

Se yon bagay extraòdinè, kijan yon sèl segond, yon ti senp bat je sifi, pou chanje sikonstans yo, menm yon desten ki parèt proklame final. Ala yon bèl testaman pou esperans. Yèreswa, mwen lage m nan foutbòl Ameriken ankò pou … Continue reading

Posted in Bagay | Tagged , | Leave a comment