Tag Archives: fiti

Prodwi-a e Fabrikan Li

Fiti yon prodwi se pase fabrikan li. Fiti ou pa kache devan Die. Piga w pè anyen; Jezi deja triyonfe sou mond lan. Sèl pouvwa pase ou gen sou ou, se sa ou ba li, men fiti ou plen posibilite. … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , | Comments Off on Prodwi-a e Fabrikan Li