Tag Archives: gaspiye tan

Peche w Renmen pi Plis la

Predikatè-a di, «Rete bien lwen peche w renmen pi plis la.» Mwen konstate, li gen rezon. Yo di, sajès pa mande w al’ pèsonèlman experimante tout kichòy, se vle wi. Obsève bien sèlman sa ki fè lòt la kilbite, w’a … Continue reading

Posted in Konsèy, Medite | Tagged , | Leave a comment