Tag Archives: Izarak Newton

Onore Moun ki Merite l yo

Onore m, si mwen merite l, epi fè li preferableman avan m mouri. Se pa yon ide nouvo, si pa chans ou trouve l Tabou. Prens siantifik la, Izarak Newton, ekri a kontanporè-l Robert Hooke (derivatè ekwazion Fresò=-k.x la): «Si … Continue reading

Posted in Fizik, Opinion | Tagged , , , | Leave a comment