Tag Archives: Jan 12:44-50

Chemen la Vi Etènèl

44 Jezi kriye e proklame, « Si ou konfie Mwen, se vrèman Die ki voye M lan ou konfie. 45 Paske lè ou wè Mwen, se Li-Menm ki voye M lan ou wè. 46 Mwen vini kòm yon limiè pou … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , , , | Comments Off on Chemen la Vi Etènèl