Tag Archives: jeometri

Ede m Dekouvri l

Pa trò lontan de sa, mwen ouvè yon app sou jeometri nan telefòn mwen.  Imediatman, je-m tonbe sou kèlke lign similè avèk propozision ki swiv la. Propozision : « Gen senpleman de sèl rektang ki gen perimèt ki nimerikman egal avèk sipèfisi yo. » … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged , , | Comments Off on Ede m Dekouvri l

Rezoud Triang Oblik

Yon fanm (profesionèl apantèz), t’ap mezire yon teren.  Manmzèl te prèske fin’ pran tout meziman nesesè yo ; li te rete sèlman yon moso tè delimite pa twa piebwa, ki gen yon ti ravin ki pase ladan-l (Figi 1). Manmzèl … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged , , , , , | Leave a comment

Prèv Prezidan Gafil la

Teorèm Pitagora Teorèm Pitagora deklare ke pou yon triang rektang (yon triang dwat), Figi 1, si w kare chak branch yo, adisione yo anzanm, rezilta egal a epitèn lan kare.  Kote epitèn lan reprezante bò ki pi long nan triang … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged , , , | Leave a comment

Lanfè Anba Pie Nou

Lè Patrik a Bèna te lekòl primè ann Ayiti, nan depatman Grand Ans lan, memorizasion se te yon ekzèsis konstan nan vi yo.  Aktièlman, se te Grand Ans ak Nip—nan tan sa pa t’ ko gen Nip.  Malgre kòm pitit … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged | Leave a comment

Triang Similè

Sitiasion Aròl ak Deny kanpe sou waf la. Y’ap obzève yon vwalie k’ap aproche. Vwalie-a pote yon vwal e yon fòk ; tou lè de se triang. Aròl obzève ke wotè fòk la se demi wotè vwal la ; Deny … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged , , | Leave a comment

Prïncipium Mathëmaticus / Yon ti Ekzanp Matematik

Sitiasion : Paskal achete yon kasav frèch, tou ron, kòm yon sèk. Li deside pou koupe yon tranch (sèktè) pou yon wayal, ki fè yon ang santral θ avèk diamèt orizontal la. Deske misie pa renmen arebò, li koupe yon … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged , , | Leave a comment