Tag Archives: Jesse Duplantis

Sou Konfians e Fidelite

Mwen gen moun k’ap seme nan Ministè sa pou plis ke karant ane epi ki pa jamè manke yon mwa.

Posted in Medite | Tagged , , , | Comments Off on Sou Konfians e Fidelite

Mwen avèk ou, Rich Miyò

Mwen soti Nan Povrete, kounia m’ap viv Nan Richès. Anverite m p’ap retounen ! –J. DUPLANTIS SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Konsèy | Tagged , , , | Leave a comment

Konsekans Peche

Peche amizan, li gou, li dous…men se plezi sèlman pou yon sezon. Nan analiz final la, l’ap toujou mennen w pi lwen ke w te panse ale, kenbe w pi lontan ke w te vle rete, epi koute w pi … Continue reading

Posted in Konsèy | Tagged , , | Leave a comment