Tag Archives: Joyce Meyer

Vi-a pi Bon avèk Jezi

Vini jwenn Jezi. Sa pa vle di tout problèm ou ap rezoud nan yon jou, ni ou p’ap janmè gen problèm ditou. Non, se pa vre. Sepandan, pi move jou ou avèk Jezi miyò pase pi meyè jou ou sān … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , | Comments Off on Vi-a pi Bon avèk Jezi

Sa Konsians ou Kondane

Jamè jistifie sa konsians ou kondane. –Joyce Meyer SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Konsèy | Tagged , | Leave a comment