Tag Archives: jwe

Oslè: Kòman yo Jwe Jwèt la

Pasaj Orijinal Pä Sekon Salye Ou vle pale de bi jwèt la In-koko? Chak oslè gen 4 fas: devan, dèyè a’k 2 soukote. Devan-an gen yon twou, li rele kre. Dèyè-a gen yon bosi, yo rele’l do. Gen yon soukote … Continue reading

Posted in Bagay | Tagged , , , | Leave a comment

Anyen pa Kache Devan Li

Eseye jwe lago-kache avèk Kreyatè-w la, se yon ekzèsis foli; se travay moun fou.  Se Li-Menm ki te konstwi w, avan menm manman-w te rekonèt ou (cf. Jer. 1.5).  Pa gen anyen ki kache devan z’ie-L.  Li wè menm yon … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , , , , , , | Leave a comment