Tag Archives: Kenneth E. Hagin

Panse Mal, Aji Mal

Moun ki panse mal, kwè mal, e dèske yo kwè mal, yo aji mal. -K. E. HAGIN Gade sa. SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged , | Comments Off on Panse Mal, Aji Mal

Lwa ak Teori pa Menm

Yon teori se yon sipozision [yon opinion] baze sou ignorans de sijè k’ap diskete-a. -K. E. HAGIN SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged | Comments Off on Lwa ak Teori pa Menm

Pa Di Mwen Fou, Dèske M’ap Lapriyè

«Depi jou sa ou p’ap mande m anyen. Anverite, anverite m’ap di w, kèlkeswa kichoy ou mande Papa-a nan nōn mwen, L’ap ba ou li.» (cf. Sen Jan 16.23). Yon predikatè temwaye : «Mwen pa jamè priye yon priyè nan … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , , | Leave a comment