Tag Archives: matrix

Detèminan pou yon Matrix Kare, Twa pa Twa

Gen kèlke kote yon moun vle ale, li gen yon pakèt chwa pou ki rout li ka pran, ou menm sou ki mòd tranpòtasion, pou mennen l nan menm plas la. Sa gen yon similarite avèk fason pou pran detèminan … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged | Leave a comment

Detèminan pou yon Matrix Kare Senp

Konsidere de ekwazion sa yo : x + 2y = 3 e 10x + 11y = 12. Ki senpleman reprezante de lign nan yon espas de dimansion (2D). Kalite sistèm ekwazion lignal sa yo parèt souvan nan enjenieri elektrik e … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged , , | Leave a comment