Tag Archives: Model Priyè

Priyè Modèl la

Matie 6:9-13, Lik 11:1-4 Jezi di yo, lè w priye, di : Papa nou ki nan sièl la, Se pou nōn ou sanktifie. Se pou wayòm ou vini. Se pou volonte ou fèt, Nan sièl la, epi sou la tè. … Continue reading

Posted in Literati, Medite | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Priyè Modèl la