Tag Archives: Padon

Silvouplè… Padone m

Poukisa mouri anvan nou devwale tout sa Kreyatè-a te mete nan nou. Touye-m, rache-m, sȧn-m ap koule, epi chak gout ki tonbe, tankou lapli, ap aroze tè-a, pou fè yon flè pouse, ki va kontinie kriye, tankou sȧn Abèl (cf. … Continue reading

Posted in Medite, Opinion | Tagged , , , , , , | Comments Off on Silvouplè… Padone m

Fè Mwen Enstrimen Ou

Segnè, fè mwen yon enstrimen La Pê Ou. Kote ki gen la hèn, pemèt mwen seme lanmou. Kote ki gen blesi, padon. Kote ki gen dout, konfians.  Kote ki gen dezespwa, esperans.  Kote ki gen fènwa, limiè. Kote ki gen tristès, jwa. Ô … Continue reading

Posted in Medite, Opinion | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Fè Mwen Enstrimen Ou

Tan Brèf men Konsekans yo Etènèl

Sejou nou isiba tèlman brèf, men desizion nou pran diran li yo ap gen konsekans etènèl. Jodi-a, pemèt mwen redrese kèlke nan pà mwen yo. Silvouplè, «Padone mwen, tout sa m te fè w ki mal.» SayZeal | Sezi l … Continue reading

Posted in Medite | Tagged | Comments Off on Tan Brèf men Konsekans yo Etènèl

Padon

Pä Fatima Altieri ak TroubleBoy Hitmaker i (Fatima ak entèjeksion) Padone m. Si tout fwa ou ta kapab. (No). Si tout fwa ou ta fè sa, (No). M promèt ou se dènie fwa. (Ki mele m ; ki mele m). … Continue reading

Posted in Chanson | Tagged , , , , , | Comments Off on Padon