Tag Archives: peche

Peche w Renmen pi Plis la

Predikatè-a di, «Rete bien lwen peche w renmen pi plis la.» Mwen konstate, li gen rezon. Yo di, sajès pa mande w al’ pèsonèlman experimante tout kichòy, se vre wi. Obsève bien sèlman sa ki fè lòt la kilbite, w’a … Continue reading

Posted in Konsèy, Medite | Tagged , | Leave a comment

Konsekans Peche

Peche amizan, li gou, li dous…men se plezi sèlman pou yon sezon. Nan analiz final la, l’ap toujou mennen w pi lwen ke w te panse ale, kenbe w pi lontan ke w te vle rete, epi koute w pi … Continue reading

Posted in Konsèy | Tagged , , | Leave a comment