Tag Archives: posibilite

Si w Kapab Kwè

Jezi di li, «Si w kapab kwè, tout bagay posib pou youn ki kwè» (Mak 9:23). SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged , , , , | Leave a comment