Tag Archives: priye

La Priyè se yon Fòs

«La priyè se pi pisan fòm de enèji youn kapab jenere. Li se yon fòs ki reyèl kòm gravite terestial. Kòm yon medsen, mwen konn wè nonm, apre tout lòt terapi echwe, leve soti de maladi e de melankoli pä … Continue reading

Posted in Konsèy, Medite | Tagged , , , , , | Comments Off on La Priyè se yon Fòs

Coronavirus la Diferan

Kisa ki fè maladi sa tèlman kreye panik konsa? Anba, trouve yon tab ak enfòmasion pibliye pa gouvènman Eta Lwizián lan, Eta z’Ini. Yo konte periodikman kantite moun ki malad e kantite moun ki mouri ak maladi-a, depi fleo COVID-19 … Continue reading

Posted in Nouvèl, Opinion | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Coronavirus la Diferan

Pa Di Mwen Fou, Dèske M’ap Lapriyè

«Depi jou sa ou p’ap mande m anyen. Anverite, anverite m’ap di w, kèlkeswa kichoy ou mande Papa-a nan nōn mwen, L’ap ba ou li.» (cf. Sen Jan 16.23). Yon predikatè temwaye : «Mwen pa jamè priye yon priyè nan … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , , | Leave a comment