Tag Archives: Sezi l Nèt

Ou Renmen Mwen Kanmèm

Tout sa mwen ye yo aparan. Peche mwen yo pa kache w. Mwen konnen m pa merite w. Ou renmen mwen kanmèm. Se pa pou di mwen sān defo, Ni mwen pa fè w sa ki mal. Pèsòn pa di … Continue reading

Posted in Chanson | Tagged , , , , , | Comments Off on Ou Renmen Mwen Kanmèm

Viv Vivan

Èske ou jwenn yon moun ki renmen ou? Èske oumenm ou chwazi vrèman renmen yon lòt? An verite, sa m’ap di w là se vre wi: «Ou reyèlman beni.» Ou mande m, kamarad explike m sa w vle di? Mèsi … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , , , , , | Comments Off on Viv Vivan

Sou Tout Lòt

Aprè Lenny LeBlanc, Paul Baloche e Michael W. Smith i Sou tout lòt pouvwa. Sou tout lòt wa. Sou tout la nati, E tout sa ki kreye. Sou tout sajès, Tout konnesans imen, Ou te là menm Avan kòmansman. ii … Continue reading

Posted in Chanson, Medite | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Sou Tout Lòt

Priyè Modèl la

Matie 6:9-13, Lik 11:1-4 Jezi di yo, lè w priye, di : Papa nou ki nan sièl la, Se pou nōn ou sanktifie. Se pou wayòm ou vini. Se pou volonte ou fèt, Sou la tè tankou nan sièl la. … Continue reading

Posted in Literati, Medite | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Priyè Modèl la

Ou Merite L

Èske m pa t’ di ou mėn la lin? Di m si m te ofri w polaris? Men w toujou prefere solèy la. Anverite, ou merite l. Te gen anpil bèl entansion. Mwen vrèman manke delivre, Men m p’ap jamè … Continue reading

Posted in Literati | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Ou Merite L