Tag Archives: Sòm 91

Sòm 91

1 Li-menm ki demere nan plas sekrè Altisimo-a*, ap abite anba lonbraj Omnipotan. 2 M’ap di de Segnè-a, «Se Li-Menm ki refij e fòtrès mwen; Bon Die mwen, nan Li m’ap konfie.» 3 Sètènman, L’ap delivre ou anba pèlen chasè-a, … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Sòm 91