Tag Archives: Sòm

Sòm 117

1 Loure Segnè-a, nou menm tout nasion yo; fè lwanj pou Li, nou menm tout pèp yo! 2 Ala gran jentiyès mizerikòd† Li ye pou nou epi fidèlite Segnè-a dire etènèlman. Loure Segnè-a‡! © SayZeal | Sezi l Nèttm †afeksion … Continue reading

Posted in Literati, Medite | Tagged , , , , , | Comments Off on Sòm 117

Sòm 91

1 Li-menm ki demere nan plas sekrè Altisimo-a*, ap abite anba lonbraj Omnipotan. 2 M’ap di de Segnè-a, «Se Li-Menm ki refij e fòtrès mwen; Bon Die mwen, nan Li m’ap konfie.» 3 Sètènman, L’ap delivre ou anba pèlen chasè-a, … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Sòm 91

Sòm 1

1 Beni se yon nonm ki pa mache selon konsèy mechan, ni kanpe sou rout pechè, ni chita nan chèz mokè; 2 Men ki trouve plezi li nan lwa Segnè-a, e ki medite nan lwa Li jou e nwit. 3 … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , , , , , | Comments Off on Sòm 1

Sòm 23

1 Se yon sòm David. Segnè-a se gadò-m; mwen p’ap janm’ manke anyen. 2 Nan patiray ak zèb vèt yo, se lá li fè mwen pran repo. Kote dlo-a koule poze, se lá li mennen m bwè. 3 Li restore … Continue reading

Posted in Literati, Medite | Tagged , , , | Leave a comment