Tag Archives: soup jomou

Tout sa ki Bon Ane sa–Menm pou Lougarou pami nou yo

Chak nouvo ane sanble pote nouvo rèv ak nouvo aspirasion. Bon, an fèt, anpil pami nou pran moman tranzision sa kòm yon tan pou detèminasion, pou fè rezolision, e pou refleksion. Yon tan pou kòmanse yon angajman nouvo, ou menm … Continue reading

Posted in Medite, Opinion | Tagged , , , , , | Leave a comment