Tag Archives: timoun

Oslè: Kòman yo Jwe Jwèt la

Pasaj Orijinal Pä Sekon Salye Ou vle pale de bi jwèt la In-koko? Chak oslè gen 4 fas: devan, dèyè a’k 2 soukote. Devan-an gen yon twou, li rele kre. Dèyè-a gen yon bosi, yo rele’l do. Gen yon soukote … Continue reading

Posted in Bagay | Tagged , , , | Leave a comment