Tag Archives: travay

Mete Sik sou Bonbon-m

Pä Anna Pierre Koral A Vin’ mete sik sou bonbon-m. Vin’ simen sik sou bonbon-m. Vin’ mete sik sou bonbon-m, Papi cheri, pou w sa fè mwen dous. Ou…, vin’ mete sik sou bonbon-m. Vin’ simen sik sou bonbon-m. Si … Continue reading

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Mete Sik sou Bonbon-m

Fè Vi-w Konte

Inove. Kreye. Imajine. Se sa ki mwayen pou asire yon eritaj pou jenerasion. Entelijans sèlman p’ap jamè garanti yon legasi. Youn trouve moun entelijan e irelevan tou’ patou youn gade. –Walter Isaacson SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Konsèy | Tagged , , , , | Comments Off on Fè Vi-w Konte

Travay. La Vi Nesesite L.

Travay ka pran anpil motivasion. Tou’ dènieman, mwen trouve youn pami moun ak plis konfians nan mond lan. Yon nonm, bien ekipe, k’ap netwaye Fontamara. Mwen gen anpil admiration pou yon nonm ki pa gen oken problèm atake yon tach … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , | Leave a comment

Manifeste Trezò-w yo

Reyalite ke ou te fèt nan jenerasion sa se ase evidans ke Bon Die te konnen mond lan t’ap bezwen potantièl ou ansent avèk la nan moman presi sa. Bay vizion-w yo vi. Travay pou fè rèv ou yo yon … Continue reading

Posted in Konsèy, Medite | Tagged , , , , | Leave a comment

Ale, Reyisi la Vi

Pa gen plas ki pi rich nan mond lan ke senmitiè yo. Ki plas ki rich tankou yon senmitiè? Imajine…, ala kantite moun ki mouri avèk rèv extraòdinè, sān akonpli anyen (M. Munroe). Al’ fè vi-w yon siksè! Kèlkeswa sa … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , , , , | Leave a comment

Filozofi Bekenn

Beken Bèl Konsèy Koral (4x) Lay, la, lay ; lay, la, lay… Premie Pati Vèsè 1 Ou chita la w’ap pale mal ; Ou chita la w’ap radote ; Tout la jounen w’ap pal’ anpil. Vèsè 2 Zanmi m pr’al … Continue reading

Posted in Chanson, Literati | Tagged , , , , , | Leave a comment