Tag Archives: trigonometri

Rezoud Triang Oblik

Yon fanm (profesionèl apantèz), t’ap mezire yon teren.  Manmzèl te prèske fin’ pran tout meziman nesesè yo ; li te rete sèlman yon moso tè delimite pa twa piebwa, ki gen yon ti ravin ki pase ladan-l (Figi 1). Manmzèl … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged , , , , , | Leave a comment

Prèv Prezidan Gafil la

Teorèm Pitagora Teorèm Pitagora deklare ke pou yon triang rektang (yon triang dwat), Figi 1, si w kare chak branch yo, adisione yo anzanm, rezilta egal a epitèn lan kare.  Kote epitèn lan reprezante bò ki pi long nan triang … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged , , , | Leave a comment

Triang Similè

Sitiasion Aròl ak Deny kanpe sou waf la. Y’ap obzève yon vwalie k’ap aproche. Vwalie-a pote yon vwal e yon fòk ; tou lè de se triang. Aròl obzève ke wotè fòk la se demi wotè vwal la ; Deny … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged , , | Leave a comment

Prïncipium Mathëmaticus / Yon ti Ekzanp Matematik

Sitiasion : Paskal achete yon kasav frèch, tou ron, kòm yon sèk. Li deside pou koupe yon tranch (sèktè) pou yon wayal, ki fè yon ang santral θ avèk diamèt orizontal la. Deske misie pa renmen arebò, li koupe yon … Continue reading

Posted in Matematik | Tagged , , | Leave a comment