Tag Archives: velosite

Distans, Miami–Pòtoprens

Problèm : Sipoze mwayenn vitès yon avion boeing 727 diran yon vwayaj ki soti Miami pou Pòtopren se te 515 ne.   Si li pran in è d’ tan e sis minit (1 è, 6 min) pou vòl ant’ Ariopò Entènasional … Continue reading

Posted in Fizik | Tagged | Leave a comment

Velosite, Distans, Tan

Sitiasion Sipoze yon group etidian Inivèsite Kiskeya pran yon bato sou waf Site Solèy, pou yon expedision siantifik An Navaz.  Si mwayenn velosite (vitès ak direksion) bato-a se 16.2 ne pa è de tan, nan direksion l’wès.  Si etidian yo … Continue reading

Posted in Fizik | Tagged | Leave a comment